rok, detske, hranice, súkromie,

Ako sa vyvíja detské vnímanie sexuality? Čo ich v akom veku zaujíma?

Sfukujem tri sviečky na torte a stojím pred novou životnou etapou. Rodičia väčšinu z nás vypúšťajú do energickej džungle malých ľudí. Do škôlky. Niekomu išlo vytváranie kamarátstiev ľahšie a iným ťažšie. Nové prostredie a ľudia rozširovali tvoje poznanie, pretože si začal/-a poznávať svet samostatne, bez 24/7 prítomnosti rodičov.

Vo veku od 3-5 rokov majú 

 Sú to malý výskumníci, ktorí krásne nasledujú pravidlá vedy = čo? ako? kde? prečo? V rámci sexuality to nie je inak. Narastajúce vedomie a poznanie vlastného tela, prvé kamarátstva a lásky, napodobňovanie rodičov… Svet je pre nich viac a viac komplexnejší.

3.rok a detské výzvy

“Odkiaľ pochádzam?” zaskočí mnohých dospelákov hlavne, keď im dôjde, že ich odpoveď zahrňuje popis pohlavného styku. Detská psychoterapeutka Brigitte Moshammer Peter tvrdí, že stačí odpovedať krátko a kompaktne, hlavne v záujme dieťaťa. Veľa informácií nás môže niekedy zamotať do situácie, v ktorej sme vôbec nechceli byť. Rodičia nesú veľkú zodpovednosť aj ako vzory v prejavovaní lásky a nežností, ktoré potom deti napodobňujú vo vlastných prejavoch náklonnosti.

Pozitívny vzťah k vlastnému telu sa prejavuje aj formou hry s vlastnými genitáliami. Deti sa trú o rôzne predmety alebo kolíšu, pretože im to prináša príjemné pocity. Svoje telo sa musia naučiť udržiavať v čistote, hlavne v oblasti genitálií, odkiaľ idú všetky výkaly. Preto predpokladáme, že troj-ročné deti dokážu ovládať, kedy pôjdu na toaletu.

V kontakte s druhými ľuďmi si deti stále viac a viac uvedomujú seba v sociálnom kontexte. Schopnosť a priestor povedať nie, ako reakciu na uvedomenie si pocitu príjemnosti/ nepríjemnosti v nejakej situácii je základom prevencie zneužívania.

4.rok – detské hranice a súkromie

Obraz tela sa s túžbou po pohybe vyvíja v zmysle poznania vlastnej sily, ovládania tela a schopnosti rôznych pohybov. “Pozri aké viem!” Uvedomenie si vlastného tela prináša aj pocítenie hanby pred druhými hlavne v prípade nahoty. Deťom sa tvoria vlastné hranice v zmysle – kedy môžem byť nahá/-ý a kedy nemôžem.

Potreba trávenia času s deťmi mimo domova narastá a vedie k prvým kamarátstvam a poznaniu hraníc rovesníkov. Napríklad v situácii vkročení na toaletu. Avšak objavovanie a porovnávanie genitálií je úplne prirodzené, hlavne vo forme symbolických hier na doktorov a rodičov.

Masturbácia sa môže vyskytovať už aj v prítomnosti druhých, kedy je dôležité ponechať deťom pozitívny vzťah k vlastným genitáliám, ale ukázať im, že táto činnosť patrí do súkromia. Takto deťom umožňujeme právo na vlastnú intímnu sféru.

5.rok – detské lásky a vnímanie rodu

Hry s deťmi rovnakého/ opačného pohlavia začínajú byť čoraz komplexnejšie, niekedy až vzrušujúce. Vznikajú prvé lásky a túžba po intimite, ktoré sa prejavujú objatím, bozkávaním a aj dotykmi vonkajších genitálií.

Odpozorované prejavy lásky sa rozširujú o správanie typické pre otcov, matky a deti, ktoré sú odzrkadlené v hrách. Napodobňujú sa teda aj prvé rozdiely medzi pohlaviami, čím sa formujú základy rodových rozdielov.

Taktiež pozorovaním neustáleho upravovania zovňajška sa dieťa učí byť so sebou nespokojné.

Deti potrebujú od dospelých pozitívne vzory. Jedine vtedy vznikne radostný a túžobný vzťah k sebe samému/ samej, ale aj v identifikácií s vlastným pohlavím.

Buďme dobrými príkladmi!

Zouza

Zdroj: Moshammer-Peter, Brigitte. Kindliche Sexualentwicklung: Handout  Sexuologische Basiskompetenzen. Wien, 2017.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.