xualita, erotika, veda, Focault

Čo je sexualita? Erotika vs veda

… je to túžba po dotyku, bozkoch, užívanie si slastí s druhým, venovanie si uznania náklonnosti, spoločne sa tešiť zo života, plodiť deti a s horlivou silou sa o niečo snažiť.

Čo je sexualita? Je to životná sila, ktorá sa prejavuje od narodenia až  po smrť.

Erotika

Avšak záleží aj koho, kedy a kde sa pýtaš. Focault vo svojej zbierke Dejiny sexuality hovorí o východnej časti zemegule, ktorá objavovala sexualitu cez ars eroticu. V dnešnej Číne, Japonsku, Indii a arabsko – moslimských krajinách ľudia objavovali slasť na sebe a s druhými.

„V umění erotiky je pravda extrahovaná ze slasti samotné, chápané jako praxe a přijímané jako zkušenost, slast není myšlena ve vztahu k absolutnímu zákonu dovoleného a zakázaného.“[1]

Východné kultúry objavovali  slasť cez objavovanie intenzity, v rôznom trvaní a vo svojej špecifickej vlastnosti, bez hraníc správneho a nesprávneho. Všetko, čo tebe a partnerovi prinášalo pôžitok, sa jednoducho robilo. Nečudo, že vyprodukovali množstvo manuálov pre potešenie napr. moslimskej ženy a muža – The perfumed garden of sensual delight, najznámejšia indická kniha – Kamasútra, buddhistické objavovanie sexuálnej energie cez Tantru, alebo tradičná spoločníčka predávajúca svoj úsmev Gejša.

Veda

„Na západe se stal človek živočíchem, který doznává.“ [2]

Focault popisuje západný výskumný prístup k sexualite, keďže bol (možno ešte stále je) sex oporou starej známej formy – kázanie. Panovníci a cirkev zobrali sex do verejného diskurzu, kde určili kedy a kde sa o sexe nemôže rozprávať, v akej situácií, medzi kým a v rámci akých spoločenských vzťahov. Tým, že si vybrali stratégiu povolenia a zákazu, zaviedli kultúru úmyselného potláčania sexuality.

Slasť a potešenie so sexuality neobjavovali, preto hľadali odpovede vo vede. Focault nazýva scientia sexualis západne bádanie a výskum sexuality, ktorá priniesla novú slasť.

„Slast z pravdy o slasti, slast z vedení o slasti, z jejího vystavování na obdiv, z jejího odkrývaní, z fascinace pohledem na ní, z mluvení o ní, z toho jak jsou ji druzí zasaženi a zaujati, z jejího skrytého svěrovaní.“[3]

Vedomosť o sexualite znásobila a zintenzívnila pôžitok zo slastí, ktoré nakoniec produkovali vlastné skúsenosti s pravdou o sexe.

Náš najväčší sexuálny orgán je mozog.

Ako je to dnes?

Sex sa z verejného života nevytratil. Pre niekoho je sexualita spojená len s genitáliami a pohlavnými črtami alebo rozmnožovaním, no ja si myslím, že sexualita je omnoho viac. Je to súčasť biologického, psychického a sociálneho prežívania každého človeka. Sprevádza nás od narodenia (reflex vzrušenia) až po smrť a mení sa spolu s našimi túžbami. Prejavuje sa dotykmi, slovami, pretože je to druh komunikácie, cez ktorý vyjadrujeme potrebu po blízkosti, intimite, bezpečí, dôvere, istote a láske.

 Spoločnosť nám ponúka mnoho príkladov sexuality vo filmoch, seriáloch, porne či reklame. V hlave nám víria myšlienky a predstavy tvorcov, ktorí zdieľajú príbeh, produkt, službu alebo chcú len zarobiť.  Podľa mňa sa pravé objavovanie začína vtedy, keď sa odpútame od predstáv, ktoré sú v spoločnosti moderné, a začneme vlastnú cestu objavovania – čo ti prináša pôžitok a čo nie.

Tak si neprenesieme spoločnosť do súkromia, kam sexualita bezpodmienečne patrí. Aj súkromie sexuality spadá pod rôzne kultúrne či náboženské normy, ako napríklad dohodnuté manželstvá, sex  po svadbe, homosexuálne páry, partnerstvá, manželstvá, voľné vzťahy, vzťahy na diaľku, služby mojkania alebo trávenia spoločného času, uspokojovanie mužských potrieb alebo vzájomné užívanie si sexuality a života.  Rôznorodosť je všade. Čo je pre niekoho otvorená cesta objavovania, no pre druhých  stratenie podporných stĺpov.

Rešpekt

Dôležité je však rôznorodosť rešpektovať, do miery kedy nenarušuje slobodu druhého. Je  to predsa  naše základné ľudské právo – žiť slobodne, bez obmedzovania slobody druhých. V rámci  sexuality máme tiež právo na informácie, ktoré nie sú zavádzajúce alebo vyžadujúce nasledovanie iných pravidiel, ako zákona. Je tiež dôležité pripomenúť, že sexualita patrí do súkromnej sféry každého človeka, preto aj komunikácia o tejto téme vyžaduje súhlas a rešpektovanie súkromia druhého. [4]

Aká je podľa teba sexualita na Slovensku? Erotická alebo vedecká?

K premýšľaniu o sexualite ti môže pomôcť tento dotazník:

https://goo.gl/forms/7zqtC74Kqv0uIfQA3

Daj mi vedieť!

Zouza

 

 

[1] FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I Vule k vědení. Přeložil Miroslav PETŘÍČEK, přeložil Ladislav ŠERÝ, přeložil Josef FULKA. V Praze: Herrmann, s.68, 2003.

[2] FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I Vule k vědení. Přeložil Miroslav PETŘÍČEK, přeložil Ladislav ŠERÝ, přeložil Josef FULKA. V Praze: Herrmann, s.71, 2003.

[3] FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I Vule k vědení. Přeložil Miroslav PETŘÍČEK, přeložil Ladislav ŠERÝ, přeložil Josef FULKA. V Praze: Herrmann,   s. 84, 2003.

[4] European Convention on Human Rights. Rome, 1953.

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.