sexuálna výchova, vzťahy, slovensko, katolíci, štát

Čo v sexuálnej výchove na Slovensku chýba?

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je osnova pre prierezový predmet, ktorý pripravuje deti k harmonickému rodinnému životu, bez drog a alkoholu. Zahrňuje teda aj sexuálnu výchovu. Školy môžu, ale nemusia tento predmet vyučovať, pretože veľa podtém sa spomína na biológii alebo etickej výchove. Za dodržiavanie osnovy je potom na škole zodpovedný koordinátor predmetu, ktorý zabezpečuje hodiny s lekármi, psychológmi alebo špeciálnymi pedagógmi. Osnova tohto predmetu bola napísaná v roku 1996 a záhadne sa jedna kniha z komunizmu (1954) tiež volá Pohlavní život a výchova k manželsví a rodičovství. Náhoda? Pochybujem.

Osnovu Výchova k manželstvu a rodičovstvu a katolícku Výchovu k Láske, Manželstvu a Rodičovstvu som obsahovo porovnala s Technickým sprievodcom pre komplexnú sexuálnu výchovu od Spojených Národov. Obe predstavujú ideál rodiny, kde sa k sebe všetci kultivovane správajú a svoju sexualitu prejavujú najlepšie po sobáši. Štát ma rozdelené témy podľa školských úrovní: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ, katolíci rozdelili výchovu podľa tém ako sebaovládanie, masturbácia, manželstvo a rodina, homosexualita a iné sexuálne odchýlky. Navyše niektoré kapitoly nevysvetľovali len sexuálny život z katolíckej perspektívy, ale kritizovali právne usporiadanie štátu a vyžadovali politickú zmenu.
Nasledujúci súhrn reflektuje témy, ktoré sú podľa Spojených národov nevyhnutné v sexuálnej výchove a podané žiakom primerané veku. Zhrnula som to len do odrážok, pretože sa jednotlivým témam chcem samostatne venovať viac do hĺbky.

Vzťahy
 • nereflektuje sa súčasný stav spoločnosti – chýbajú rôzne druhy rodín (rozvedení, opatrovatelia, 1. rodič, starí rodičia) a rôzne druhy blízkych vzťahov (kamarátstvo, romantický vzťah)
 • nerozlišujú sa prejavy lásky v rôznych vzťahoch
 • chýba poukázanie na to, že správanie a komunikácia v rodine je náš základ pre budúce vzťahy
 • rozdielnosť v názoroch neriešia komunikáciou cez rešpekt, toleranciu a inklúziu, ale cez etiku spoločnosti a úctu k starším
 • okrem rodiny neprezentujú iné druhy dlhodobých vzťahov a záväzkov
Hodnoty, práva, kultúra a sexualita
 • hodnoty sú sebaovládanie a potláčanie sexuality až do vstupu manželstva
 • chýba prirodzené poznávanie vlastného tela, pôžitku a sexuálnej identity postupným vývinom
 • základné práva a slobody a zákony definujúce sexualitu vôbec nespomínajú (prvý sex, pozeranie porna, interupcia)
 • neexistuje kultúrna a historická definícia sexuality na SR
 • neexistujú umelecké zobrazenia sexuality
Porozumenie rodu
 • existuje len pohlavie a prirodzené dopĺňanie pohlaví
 • rod ako sociálny konštrukt neexistuje
 • rodové stereotypy sa podporujú, nevysvetľujú sa dôsledky na správanie a rozdelenie moci
 • násilie neexistuje, už vôbec nie rodovo podmiené
Násilie a ako sa udržať v bezpečí
 • násilie vo vzťahoch neexistuje – absolútne sa nerieši
 • dôležitosť súhlasu, súkromia a telesnej integrity nie je vôbec spomenutá
 • na komerčné využitie sexuality v médiách je poukázané, ale nie ako byť v bezpečí
Zručnosti pre zdravie a pohodu
 • rozoberá sa vplyv rovesníkov aj ako sa naučiť povedať nie, no nie ako si definovať, čo chcem, čo mi je príjemné
 • chýba zručnosť rozhodovania podľa vlastného úsudku
 • chýba zručnosť komunikácie, odmietnutia a vyjednávacích zručností vo vzťahu
 • nerieši sa funkcia médií v súvislosti so sexualitou (ako funguje reklama a šírenie informácií)
 • chýbajú možnosti hľadania pomoci a podpory
Ľudské telo a vývin
 • rozoberá sa základná anatómia, ale nie vplyv hormónov na správanie, cyklus alebo vzrušenie
 • rozmnožovanie sa popisuje biologicky, ale aj ako cieľ sexu a manželstva, nie ako proces zmien v tele a živote
 • puberta – dobre popísaná, no chýba psychologický aspekt
 • obraz tela úplne chýba, nerozoberá sa vzťah k vlastnému telu, skôr cudnosť a nenasledovanie provokatívnych obrazov z médií
Sexualita a sexuálne správanie
 • sexualita začína od puberty a existuje len na rozmnožovanie a v rámci manželstva
 • chýba úplný sexuálny vývin človeka -sexualita sa začína od vývinu pohl. orgánov
 • chýba poukázanie na druhy sexu a orientácie
 • nerozoberá sa prejavovanie lásky, túžby a fantázií
 • chýba zohľadnenie zdravia a pohodlia pri sexuálnom styku (príjemné/nepríjemné, choroby/zdravie)
Sexuálne a reproduktívne zdravie
 • tehotenstvo je popísané
 • antikoncepcia je braná, ako neprirodzená/zlá/škodlivá, nerozoberajú sa rôzne druhy prevencie tehotenstva
 • HIV a AIDS, berie sa ako zlo – nie niečo, čomu sa dá predísť
 • chýbajú informácie o liečbe, rozširovaní a starostlivosti
 • pohlavné choroby a ich prevencia sú spomenuté, ale chýba poukázanie na ochranu a risk, ktoré pohlavné choroby prezentujú

Čo si myslíš ty o týchto témach? Ktoré sú podľa teba najdôležitejšie?
Daj mi vedieť
Zouza

1 názor na “Čo v sexuálnej výchove na Slovensku chýba?”

 1. Pingback: NÁZOR: Záborská vyhlasuje „svätú vojnu“. Svojej snahy o teror žien sa nevzdá

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.